Znajdź najtańszy kredyt mieszkaniowy, gotówkowy lub chwilówkę z F.EDU.PL

Zmiany na rynku kredytów hipotecznych w 2017 roku

Rok 2017 był przełomowy dla rynku kredytów hipotecznych w Polsce. Charakteryzował się dynamicznym wzrostem, wprowadzeniem nowych regulacji oraz zmianami w zachowaniach konsumentów. Analiza tych zmian pozwala zrozumieć, jak ewoluował rynek kredytów hipotecznych i jakie czynniki miały na to największy wpływ.

Dynamika rynku kredytów hipotecznych w 2017 roku

W 2017 roku odnotowano znaczący wzrost liczby udzielonych kredytów hipotecznych. Do końca roku banki udzieliły ponad 145 tysięcy nowych kredytów, co stanowiło wzrost o 6,89% w porównaniu do roku 2016. Łączna wartość tych kredytów osiągnęła poziom 33,6 miliarda złotych, co oznacza wzrost o 13,23%. Prognozy wskazywały, że do końca roku liczba ta przekroczy 190 tysięcy, a ich wartość osiągnie ponad 40 miliardów złotych.

Czynniki wpływające na wzrost popytu

Kluczowe czynniki, które przyczyniły się do wzrostu popytu na kredyty hipoteczne, to przede wszystkim utrzymujące się niskie stopy procentowe, wzrost płac oraz dostępność mieszkań mimo rosnących cen. Dodatkowo, program „Mieszkanie dla Młodych” miał znaczący wpływ, odpowiadając za około 13% udzielonych kredytów.

Zmiany regulacyjne i ich wpływ na rynek

W styczniu 2017 roku weszła w życie nowa rekomendacja Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), która podwyższyła minimalny wkład własny do 20%. Mimo to, rynek pozostał stabilny, a większość kredytów miała wskaźnik LtV (Loan to Value) ponad 80%. W lipcu 2017 roku zaczęła obowiązywać nowa ustawa o kredycie hipotecznym, dostosowująca polskie prawo do unijnych regulacji i wzmacniająca prawa kredytobiorców.

Podsumowanie

Rok 2017 był dla rynku kredytów hipotecznych w Polsce okresem dynamicznego wzrostu i istotnych zmian regulacyjnych. Niskie stopy procentowe, wzrost płac, dostępność mieszkań oraz wprowadzenie programu „Mieszkanie dla Młodych” znacząco wpłynęły na zwiększenie popytu. Zmiany regulacyjne, mimo początkowych obaw, nie zakłóciły stabilności rynku. Wnioski z tego okresu są kluczowe dla zrozumienia obecnych i przyszłych trendów na rynku kredytów hipotecznych w Polsce.