Finanse Wrocław - f.edu.pl

Co to są akcje?

Expander Wrocław

Akcje to papiery wartościowe. Ich właściciele, tak zwani akcjonariusze są jednocześnie współwłaścicielami części majątku należącego do danej spółki, a także posiadają pewne prawa i obowiązki względem niej. Jeżeli spółka proponuje nabycie swoich akcji w obojętnie jakiej formie i w dowolny sposób przynajmniej stu osobom wówczas mówimy, że mamy do czynienia z emisją publiczną akcji. Aby do tego doszło spółka musi stworzyć prospekt emisyjny, który powinien zostać zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Osoba, która jest nabywcą akcji nabywa razem z nią prawa majątkowe, czyli, że ma prawo do zysków spółki, oraz prawa niemajątkowe, co oznacza, że może mieć wpływ na to w jaki sposób taka firma jest zarządzana. Wyróżniamy kilka rodzajów akcji, między innymi imienne, aportowe, na okaziciela, nieme, założycielskie, gotówkowe i uprzywilejowane.

Treść akcji powinna zostać sporządzona w formie pisemnej. Muszę się na niej zawrzeć takie dane jak wszelkie informacje dotyczące danych spółki jak jej adres, nazwa, numer wpisu do rejestru sądowego. Należy na niej zapisać numer, wartość nominalną i nazwę danej akcji, a także uprawnienia z niej wynikające. Wszelkie prawa i obowiązki wynikające ze statutu spółki, a jakie akcjonariusz nabywa wraz z akcją. Akcje nie są podzielne, jednak mogą być wydawana w zbiorczych odcinkach, które obejmują określoną ich liczbę. Każda z nich powinna posiadać taką samą wartość nominalną, która nie może być niższa niż jeden grosz. Poza wartością nominalną istotna jest też cena emisyjna, czyli taka po której akcje są sprzedawane.

Sprawdź także zestawienia:
Najlepsze konta osobiste kwiecień 2019
Najlepsze lokaty bankowe kwiecień 2019
Najlepsze karty kredytowe kwiecień 2019
Najtańsze kredyty gotówkowe kwiecień 2019

KTÓRY BANK OFERUJE NAJTAŃSZY KREDYT HIPOTECZNY?SPRAWDŹ
+