Znajdź najtańszy kredyt mieszkaniowy, gotówkowy lub chwilówkę z F.EDU.PL

Zmiany w kredytach hipotecznych – to warto wiedzieć cz. 2

Ustawa o kredycie hipotecznym pod naciskiem Unii Europejskiej przygotowana była szybko. Ustawodawca nie tylko zadbał, zgodnie z dyrektywą unijną, o dobro konsumenta, ale wprowadził budzące wiele dyskusji zmiany chociażby roli pośrednika w procesie wyboru i przyznania kredytu hipotecznego. Jedni zmiany pochwalają, inni negują. Niemniej ustawa ta była potrzebna, bo reguluje wiele spraw dotyczących wiodącego obecnie produktu bankowego, jakim niewątpliwie jest kredyt hipoteczny.

W poprzedniej części opisane zostały nieliczne zmiany, z jakimi przyjdzie nam się zmierzyć, jeśli zdecydujemy się na tę metodę finansowania zakupu nieruchomości. Bardzo ważne są i te, które przedstawione zostaną w tej części.

Wyjaśnienia banku dotyczące odmowy przyznania kredytu

Jeśli bank odmówi wnioskującemu udzielenia kredytu będzie musiał wytłumaczyć decyzję. Oczywiście nie będzie przedstawiał szczegółowych wyliczeń, tłumaczył algorytmów jakimi posługiwał się przy wyliczeniu np. zdolności kredytowej. Decyzja musi mieć rzeczowe uzasadnienia, w którym zawarte będą podstawowe przesłanki odmowy.

Odstąpienie od umowy

Dotychczas nie było to możliwe w przypadku kredytu hipotecznego. Po wejściu w życie ustawy o kredycie hipotecznym, a więc już, kredytobiorca bez podania przyczyny będzie mógł złożyć oświadczenie i odstąpić od umowy kredytu w ciągu 14 dni od daty podpisania umowy. Co więcej rezygnacja będzie bezpłatna. Jedynie banki będą mogły zażądać zwrotu odsetek za okres faktycznego „posiadania” pieniędzy z kredytu przez klienta. Bank dodatkowo będzie mógł wnosić o zwrot kosztów związanych przyznaniem kredytu (opłaty np. notarialne)

Wcześniejsza spłata

Ustawa dopuszcza spłatę kredytu po minimum 3 latach bez dodatkowych kosztów. Dotychczas banki za takie spłaty naliczały koszty, które obciążały kredytobiorcę. Prowizja została ustawowo ograniczona do 3% spłacanej kwoty. Banki mają tu wolny wybór, gdyż w ramach np. akcji promocyjnych będą mogły nie naliczać żadnych opłat od spłat przedterminowych.

Restrukturyzacja zadłużenia

Kolejna zmiana jest ważna dla tych, którzy będą mieli kłopoty z regulowaniem rat kredytu. Prawo do restrukturyzacji polega na tym, że bank będzie zobligowany do przedstawienia warunków zmiany umowy. Jako pierwszy będzie musiał wezwać klienta do zapłaty z informacjami, które mają ułatwić kredytobiorcy zmianę warunków umowy. Nie będą miały miejsca sytuacje, w których po wypowiedzeniu bez negocjacji umowy kredytowej nieruchomości zabezpieczone hipotecznie były sprzedawane celem uregulowania należności bankowych w ramach postępowań egzekucyjnych, a na pewno proceder ten będzie zdecydowanie mniejszy.